Hvis der opstår tvivl om vores arbejdes udførelse eller de anvendte materialer, og vi ikke i fællesskab kan finde en løsning på problemet, har du som privatforbruger ret til at kontakte Byggeriets Ankenævn.

Der findes flere forskellige muligheder, hvis du ønsker at anke. Du kan ved skriftelig henvendelse anke til Byggeriets Ankenævns adresse, e-mail og hjemmeside.

Adresse:

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K

E-mail: info@byggerietsankenaevn.dk

Hjemmeside: www.byggerietsankenaevn.dk